Στελέχη

Στελέχωση Γραφείου

 

Διοίκηση-Διαχείριση Γραφείου

Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ         Δρ. Πολιτικος Μηχανικός, 1995                   PDF

 

 

Στελέχη

Αντώνιος ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ                Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, 1986                 PDF

 

Παναγιώτης ΚΟΚΚΑΛΗΣ              Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, 2003        PDF

 

Σολομών- Γεώργιος ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc, 2004       PDF

 

 

Τεχνική Υποστήριξη

Ειρήνη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ               Σχεδιάστρια, 1998

 

Ματθίλδη ΡΟΥΣΣΟΥ                      Τεχνική υποστήριξη, Μηχ., 1995

 

 

Ειδικοί Σύμβουλοι

 

Απόστολος ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ           Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος

                 

Γεώργιος ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ                Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

 

Prof. Dr. Ing. Marius MOSOARCA  Universitatea Politehnica Timisoara

 

 

Στρατηγικοί Εταίροι

 

ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.                    www.geodomisi.com

 

GeoStatic Partnership                 www.geostatic.eu 

 

Technodyne Ε.Π.Ε.                     www.technodyne.gr   

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search