Τα νέα μας

Επισκέπτης Καθηγητής-Μεταφορά τεχνογνωσίας

Ο Δρ. Άνθιμος Αναστασιάδης, ως ειδικός προσκεκλημένος από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Πολυτεχνείου της Τιμισοάρα, Ρουμανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, για μεταφορά τεχνογνωσίας σε ακαδημαϊκά ιδρύματα από αναγνωρισμένους επαγγελματίες με ερευνητική δραστηριότητα, παρείχε διαλέξεις στα θέματα σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα, χρήση μεταλλικών στοιχείων στις αποκαταστάσεις μνημειακού χαρακτήρα κτιρίων, στο 3ο, 4ο και 5ο έτος της προαναφερόμενης σχολής, (Μάιος 2019). PDF

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ο Δρ. Άνθιμος Αναστασιάδης, διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής, διδάσκοντας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Πολυτεχνείου της Τιμισοάρα, Ρουμανία, (www.arh.upt.ro), το μάθημα ΄΄Σχεδιασμός Μεταλλικών, Σύμμικτων και Ξύλινων Κατασκευών΄΄, ( Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014). PDF

Μελέτες εκτίμησης φέρουσας ικανότητας

Το γραφείο μας ανέλαβε και περαίωσε τον δομοστατικό σχεδιασμό για την αποκατάσταση χώρου συνάθροισης κοινού στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, προτείνοντας εναλλακτικά σενάρια λαμβάνοντας υπόψη της υφιστάμενες συνθήκες του έργου ( Απρίλιος 2018). PDF

 

Το γραφείο μας ανέλαβε και περαίωσε σε συνεργασία με τον κ. Καστανίδη Ι, Αρχ. Μηχ. τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο οικοδομής που κατασκευάστηκε την δεκαετία του ΄70 στην περιοχή Δελφών, Θεσσαλονίκης, και παράλληλα με βάση τα ευρήματα συνέταξε μελέτη επισκευής των κρίσιμων δομικών στοιχείων εφαρμόζοντας το ΕΝ 1504 ( Ιούνιος 2018). PDF

Συμβουλευτικές τεχνικές & επιστημονικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΄΄Ερευνώ-Δημιουργώ-Καιινοτομώ΄΄ αναλήφθηκε η εκτέλεση έργου που περιλαμβάνει την παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως επίσης και την διασύνδεση της εταιρείας Fibran A.E. με τα σχετικά πανεπιστημιακά εργαστήρια, ΕΠΑΥΚ και ΕΚΣΥΔ του Α.Π.Θ, με αντικείμενο την διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και δομικής ακεραιότητας, σε σεισμικές δράσεις, σύνθετων ενεργειακών συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, ETICS, καθώς και συστημάτων αεριζόμενης όψης, (2018-2021).  PDF

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

Το γραφείο συνέχισε την επιτυχή πορεία στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ξεπερνώντας τα 400 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, από την έναρξη της διαδικασίας το 2011,  ανοιγμένης επιφάνειας πάνω από 35.500 τ.μ.,ενώ παράλληλα συνεχίζει την επιτυχή συνεργασία με την Technodyne Ε.Π.Ε  και τον Βασίλη Κουτσούνη Διπλ. Η.Μ. στα "εξυπνα σπίτια" με σχετικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αττικής, (2018).

Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη για διεκδίκηση απαιτήσεων μετά από αστοχία

Τεχνική Μελέτη Πραγματογνωμοσύνης Γεωτεχνικών και Στατικών. Η μελέτη αφορούσε την διαπίστωση, καταγραφή και αξιολόγηση των γεωτεχνικών και στατικών βλαβών σε μια έκταση 5.500 τ.μ. και των επικείμενων κατασκευών (τριών μονώροφων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία περί τα 250,00 τ.μ. και τοίχων αντιστήριξης περί τα 50,00 μ.μ. μέσου ύψους 3,50μ), έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του συστήματος έδαφους-κατασκευής καθώς και κοστολογική αποτίμηση των ζημιών, λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο αποκατάστασης, για διεκδικήσεις από αστοχίες που ανέρχονται περί τις 850.000 €.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Δρ. Κ. Σαχπάζη, Γεωδόμηση Ε.Π.Ε.  PDF

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search