Παρουσιάσεις

 1. Lessons learned from recent earthquakes: Observed damage and new type of steel connections, 2003, UPT lecture. PDF

 2. Structural restoration of historical monuments. Specific examples of Greek practice. 2003, Summer course lecture, Unesco-UPT. PDF

 3. Design aspects of reduced beam sections for IPE and HEA  European profiles. Conference paper presentation, 2005. PDF

 4. Φάκελος Ασφάλειας Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος. Πρόταση σύνταξης του ΄΄Μητρώου Οικοδομής΄΄.15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 2006. PDF

 5. Vulnerability assessment of r/c buildings for earthquake purposes.  RIMA 2010, Bucharest, Romania. PDF

 

......

Ποιοί Είμαστε

Η ASΑναστασιάδης & Συνεργάτες, είναι ένα εξειδικευμένο γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων.

 

 

Επικοινωνία

ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Εργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10

54631- Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 230 529  

F:2310 261 287

info@asacon.eu 

www.asacon.eu 

 

 

Search